Termeni și condiții

 1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare
  Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și SC Albalact SA sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.
 2. Proprietatea Conținutului
  Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al SC Albalact SA. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevazute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului". De asemenea, vă informăm că SC Albalact SA își vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.
 3. Utilizarea Site-ului
  SC Albalact SA acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
  Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  Nu aveți permisiunea să utilizați imagini cu persoane sau locuri din Site fără acordul în scris al SC Albalact SA.
  Conținutul din Site poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulație generală, publicații comerciale și posturi de radio și televiziune;
  Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al SC Albalact SA;
  Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.
  SC ALBALACT SA va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății SC Albalact SA să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
  Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.
 4. Confidențialitate
  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează conform informării de aici.
 5. Lipsa garanţiilor
  Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit "ca atare" fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.
 6. Exonerarea de Răspundere
  Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. SC ALBALACT SA și funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. SC ALBALACT SA nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.
 7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți
  Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea SC ALBALACT SA. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta.
 8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare
  SC ALBALACT SA poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.
 9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție
  Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

© Albalact 2019