Politica de confidentialitate

Identitatea operatorului de date
Datele completate în acest formular sunt prelucrate de compania S.C. Albalact S.A., cu sediul în DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA, cod 517293, judeţul ALBA, ROMÂNIA, telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro, în calitate de Operator.

Scopurile prelucrării
Datele colectate de acest site sunt prelucrate în scopul gestionării şi oferirii de răspunsuri la solicitări, întrebări sau sesizări legate de activitatea comercială a operatorului, exprimate de persoanele vizate, prin intermediul site-ului.

Temeiul juridic
Datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protecţia datelor (GDPR) – consimţământul persoanei vizate.

Datele prelucrate
Datele colectate prin formularul de contact al site-ului sunt: Nume, Prenume, Adresă de e-mail.

Perioada prelucrării
Datele colectate în formularul de contact vor fi prelucrate şi stocate pentru o durată de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

Modul de prelucrare
Datele colectate sunt folosite pentru identificarea persoanei care ne contactează în vederea soluționării problemei cu care se confruntă sau a furnizării unui răspuns, pe e-mail. Datele nu vor fi utilizate în alt scop.

Confidenţialitate
Datele vor fi colectate, prelucrate şi stocate de împuternicitul Mercury360 Communications. Datele nu vor fi dezvăluite Operatorului, nu vor fi transferate în străinătate şi nu vor fi dezvăluite către alţi terţi, cu excepţia situaţiilor în care Operatorul şi/sau Împuterniciţii sunt obligaţi de lege să dezvăluie datele către autorităţi.

Drepturile tale
În perioada în care deţinem şi prelucrăm datele tale, ai dreptul de a ne solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ştergerea acestora, sau restricţionarea prelucrării. Ai, de asemenea, dreptul de a te opune prelucrării şi dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Poţi oricând să retragi consimţământul de prelucrare. Trebuie să mai ştii că pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor, poți depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalităţi de exercitare a drepturilor
Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menţionate în capitolul anterior, poţi contacta Operatorul prin e-mail: office@albalact.ro